Polityka prywatności i Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin usługi Newslettera:

 1. Administratorem danych jest: Fundacja Fabryka Sztuki, ul. Św. Marcin 80/82 lok. 312, 61-809 Poznań, NIP: 7781461595, KRS: 0000321397
 2. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Fundacja Fabryka Sztuki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 3. Fundacja Fabryka Sztuki gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi Newslettera. Może ona przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 4. Ponadto korzystamy z danych dostarczanych przez Google oraz przez Facebook w celach statystycznych oraz zwiększania trafności kierowanych reklam są to dane związane z plikami „cookies” i pozostają anonimowe.
 5. W przypadku marketingu innych wydarzeń oraz przesyłania przez Fundacja Fabryka Sztuki w  formie  Newslettera informacji  na  temat  swojej  oferty  na  podany  przez  Użytkownika  adres  e-mail lub  realizacji telemarketingu lub  marketingowych  wysyłek  SMS na   podany   numer   telefonu,  podstawą przetwarzana  danych  jest  zgoda  Użytkownika  (art.  6  ust.  1  pkt  b)  Rozporządzenia),  którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.
 6. Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres e-mail: biuro@fabryka-sztuki.com.pl lub numer telefonu 61 870 30 09. Zrezygnować z usług newslettera można też klikając w link, który jest umieszczony w stopce każdej wiadomości.
 7. W przypadku kontroli ze strony GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania.
 8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy – do zakończenia korzystania z usług.

Regulamin sprzedaży biletów:

 1. Rezerwacja i zakup biletów odbywa się za pomocą technologii dostarczonej przez portal biletyna.pl i jest tam realizowana. Polityka prywatności serwisu jest dostępna tutaj.
 2. W celu dokonania rezerwacji i zakupu biletów klient:
  • dokonuje wyboru wydarzenia z listy dostępnej na stronie https://bilety.fabryka-sztuki.com.pl,
  • dokonuje wyboru miejsc z puli miejsc dostępnych na dane wydarzenie,
  • podaje swoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
  • potwierdza zapoznanie się z regulaminem i  polityką prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,
  • może zaznaczyć opcję korzystania z usługi newslettera, telemarketingu
  • zaznacza formę i sposób dostarczenia biletów,
  • nadaje hasło niezbędne do wydrukowania biletów pdf,
  • wybiera sposób płatności z listy dostępnych za pośrednictwem usługi PayU.
  • przed zatwierdzeniem rezerwacji klient widzi podsumowanie płatności, która zawiera sumaryczną kwotę do zapłaty za bilety powiększoną o prowizję z tytułu sprzedaży biletów.
  • akceptacja warunków sprzedaży oraz świadczonej usługi następuję poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  • proces zakupu biletów jest zakończony z chwilą poprawnego ukończenia procesu płatności za pośrednictwem operatora płatności PayU
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność podanych w pkt. 2 (Regulamin zakupu biletów) danych.

Odwołane wydarzenia i zwroty

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku: a) odwołania Wydarzenia albo b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia (powyżej 1h wcześniej lub później).
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 UPK.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Bileteria informuje Klienta o możliwości zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie.
 5. Klient podejmuje decyzję w zakresie opisanym w ust. 4 w terminie wskazanym przez Bileterie liczonym od momentu otrzymania informacji o zmianie Wydarzenia.
 6. Brak decyzji Klienta, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej przed wskazanym terminem rozumiany jest jako akceptacja zmienionego Wydarzenia i utrzymanie ważności Biletów.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz ust 4-6 w zakresie wyboru zwrotu Biletów, Bileteria dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.